กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191
Patrol and Special operation Division

บก.สปพ. ชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดการฝึก บช.น. ประจำปี 2562