กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191
Patrol and Special operation Division

สุนัข K9 เพื่อนร่วมงานที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับตำรวจ 191