กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191
Patrol and Special operation Division

191 ร่วม ป.ป.ส. ปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้น